Photography Portfolio - 9

روزهای پایانی سال 89؛ جاده امام‌زاده؛ برازجان

The image آلاچیق طبیعی-عریض! was posted online on the 11 April 2011.